تعرفه پیامک

سر خط ارسالیپنل پایه رایگانپنل تبلیغاتی سادهپنل تبلیغاتی حرفه ای پنل حرفه ای فول امکانات

تعرفه پیامک خطوط ۱۰۰۰
۱۵۹ ریال ۱۵۰ ریال ۱۳۹ ریال ۱۲۷ ریال

تعرفه پیامک خطوط ۲۰۰۰
۱۸۳ ریال ۱۷۳ ریال ۱۶۰ ریال ۱۴۶ ریال

تعرفه پیامک خطوط ۳۰۰۰
۱۵۹ ریال ۱۵۰ ریال ۱۳۹ ریال ۱۲۷ ریال

تعرفه پیامک خطوط ۵۰۰۰۱
۱۳۵ ریال ۱۲۸ ریال ۱۱۸ ریال ۱۰۸ ریال

تعرفه پیامک خطوط ۵۰۰۰۹
۱۳۵ ریال ۱۲۸ ریال ۱۱۸ ریال ۱۰۸ ریال

تعرفه پیامک خطوط ۵۰۰۰۲
۱۴۳ ریال ۱۳۵ ریال ۱۲۵ ریال ۱۱۴ ریال

تعرفه پیامک خطوط ۵۰۰۰۴
۱۴۳ ریال ۱۳۵ ریال ۱۲۵ ریال ۱۱۴ ریال

تعرفه پیامک خطوط ۵۰۰۰۵
۱۴۳ ریال ۱۳۵ ریال ۱۲۵ ریال ۱۱۴ ریال

تعرفه پیامک خطوط ۰۲۱
۱۴۳ ریال ۱۳۵ ریال ۱۲۵ ریال ۱۱۴ ریال

تعرفه پیام صوتی (ثانیه ای)
_ _ _ ۱۸ ریال
*** تعرفه های اعلام شده با احتساب ۱۰ ریال مصوب مجلس میباشد.

تعرفه سامانه ها

پنل پایه رایگانپنل تبلیغاتی سادهپنل تبلیغاتی حرفه ای پنل حرفه ای فول امکانات

تعرفه پنل اس ام اس
رایگان ۴۷٫۰۰۰ تومان ۹۷٫۰۰۰ تومان ۱۴۷٫۰۰۰ تومان

سفارش و پشتیبانی : ۰۹۱۱۹۳۹۰۹۸۷

جهت خرید هریک از سامانه های فوق اینجا کلیک کنید و فرم ثبت نام تکمیل نمایید.
جهت دیدن تعرفه خطوط اختصاصی گیل پیامک لینک روبرو کلیک کنید.