تعرفه پیامک

سر خط ارسالینمایندگی مستقل سطح۲نمایندگی مستقل سطح۱

تعرفه پیامک خطوط ۱۰۰۰
۱۲۰ ریال ۱۱۵ ریال

تعرفه پیامک خطوط ۲۰۰۰
۱۳۷ ریال ۱۳۰ ریال

تعرفه پیامک خطوط ۳۰۰۰
۱۲۰ ریال ۱۱۵ ریال

تعرفه پیامک خطوط ۵۰۰۰۱
۱۰۵ ریال ۱۰۰ ریال

تعرفه پیامک خطوط ۵۰۰۰۹
۱۰۵ ریال ۱۰۰ ریال

تعرفه پیامک خطوط ۵۰۰۰۲
۱۱۰ ریال ۱۰۵ ریال

تعرفه پیامک خطوط ۵۰۰۰۴
۱۱۰ ریال ۱۰۵ ریال

تعرفه پیامک خطوط ۵۰۰۰۵
۱۱۰ ریال ۱۰۵ ریال

تعرفه پیامک خطوط ۰۲۱
۱۱۰ ریال ۱۰۵ ریال

تعرفه پیام صوتی (ثانیه ای)
۱۷ ریال ۱۶ ریال
*** تعرفه های اعلام شده با احتساب ۱۰ ریال مصوب مجلس میباشد.

سفارش و پشتیبانی : ۰۹۱۱۹۳۹۰۹۸۷

جهت دیدن امکانات سامانه نمایندگان بر روی لینک روبرو کلیک نمایید
جهت دیدن تعرفه خطوط اختصاصی نمایندگان بر روی لینک روبرو کلیک نمایید
جهت خرید نمایندگی مستقل سامانه پیامک روی لینک کلیک و فرم ثبت نام تکمیل نمایید.