تعرفه خطوط نمایندگان مستقل

خط مورد نظرخطوط ۱۴ رقمیخطوط ۱۳ رقمیخطوط ۱۲ رقمیخطوط ۱۱ رقمیخطوط ۱۰ رقمیخطوط ۹ رقمیخطوط ۸ رقمی

اپراتور ۱۰۰۰ انتخابی
۳۰٫۰۰۰ تومان ۷۵٫۰۰۰ تومان ۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۵۰٫۰۰۰ تومان

اپراتور ۱۰۰۰ غیرانتخابی
۱۲٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۰۰۰ تومان ۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰۰٫۰۰۰ تومان

اپراتور خطوط ۲۰۰۰
موجود نیست موجود نیست ۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

اپراتور خطوط ۳۰۰۰
۱۵٫۰۰۰ تومان موجود نیست ۷۰٫۰۰۰ تومان موجود نیست ۸۵٫۰۰۰ تومان موجود نیست تماس بگیرید

اپراتور خطوط ۵۰۰۰
۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۰۰۰ تومان ۸۵٫۰۰۰ تومان ۱۲۰٫۰۰۰ تومان تماس بگیرید

اپراتور خطوط ۵۰۰۰۹
۱۵٫۰۰۰ تومان موجود نیست موجود نیست موجود نیست موجود نیست موجود نیست موجود نیست

اپراتور خطوط ۰۲۱
موجود نیست موجود نیست موجود نیست موجود نیست موجود نیست موجود نیست ۷۵٫۰۰۰ تومان

سفارش و پشتیبانی : ۰۹۱۱۹۳۹۰۹۸۷

جهت رویت تعرفه پیامک نمایندگان در اپراتور های مختلف روی لینک روبرو کلیک کنید
جهت دیدن امکانات سامانه نمایندگان بر روی لینک روبرو کلیک نمایید
جهت خرید نمایندگی مستقل سامانه پیامک روی لینک کلیک و فرم ثبت نام تکمیل نمایید.