تعرفه خطوط اختصاصی

خط مورد نظرخطوط ۱۴ رقمیخطوط ۱۳ رقمیخطوط ۱۲ رقمیخطوط ۱۱ رقمیخطوط ۱۰ رقمیخطوط ۹ رقمیخطوط ۸ رقمی

اپراتور ۱۰۰۰ انتخابی
۴۹٫۰۰۰ تومان ۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۵۰٫۰۰۰ تومان

اپراتور ۱۰۰۰ غیرانتخابی
۱۳٫۵۰۰ تومان ۳۵٫۰۰۰ تومان ۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۵۰٫۰۰۰ تومان

اپراتور خطوط ۲۰۰۰
موجود نیست موجود نیست ۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان

اپراتور خطوط ۳۰۰۰
۲۰٫۰۰۰ تومان موجود نیست ۸۵٫۰۰۰ تومان موجود نیست ۱۱۰٫۰۰۰ تومان موجود نیست تماس بگیرید

اپراتور خطوط ۵۰۰۰
۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۰۰۰ تومان ۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۵۰٫۰۰۰ تومان تماس بگیرید

اپراتور خطوط ۵۰۰۰۹
۳۵٫۰۰۰ تومان موجود نیست موجود نیست موجود نیست موجود نیست موجود نیست موجود نیست

اپراتور خطوط ۰۲۱
موجود نیست موجود نیست موجود نیست موجود نیست موجود نیست موجود نیست ۹۵٫۰۰۰ تومان

سفارش و پشتیبانی : ۰۹۱۱۹۳۹۰۹۸۷

جهت دیدن تعرفه پیامک های ارسالی اپراتورهای پیامک لینک روبرو کلیک کنید.
جهت خرید هریک از سامانه های فوق اینجا کلیک کنید و فرم ثبت نام تکمیل نمایید.